Направи налог Пријави се

Македонска улица 93, Панчево

Јединствени број зграде: 200744803138
Адреса: Македонска улица 93
Насеље: Панчево
Катастарска општина: Банатски Брестовац
Катастарска парцела: 2108/6

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: приближно 2008
Период изградње: прва половина 21. века
Опис:
На основу сателитских снимака из октобра 2008. и априла 2010. године претспоставља се да је зграда изграђена 2008. године.

Фотографије

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: