Направи налог Пријави се

Улица Лоле Рибара 60, Долово

Јединствени број зграде: 200017803081
Адреса: Улица Лоле Рибара 60
Насеље: Долово
Катастарска општина: Долово
Катастарска парцела: 2840

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: 1924 Извор
Период изградње: прва половина 20. века

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: