Направи налог Пријави се

Улица Лоле Рибара 59, Долово

Јединствени број зграде: 200015803081
Адреса: Улица Лоле Рибара 59
Насеље: Долово
Катастарска општина: Долово
Катастарска парцела: 2897/1

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: 1969 Извор
Период изградње: друга половина 20. века
Датум последње измене: 17. 11. 2021. 0.00

Фотографије

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: