Направи налог Пријави се

Лењинова улица 78, Старчево

Јединствени број зграде: 200011803146
Адреса: Лењинова улица 78
Насеље: Старчево
Катастарска општина: Старчево
Катастарска парцела: 3046

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: 1938 Извор
Период изградње: прва половина 20. века
Датум последње измене: 23. 6. 2022. 17.18

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: