Направи налог Пријави се

Лењинова улица 58, Старчево

Јединствени број зграде: 200010803146
Адреса: Лењинова улица 58
Насеље: Старчево
Катастарска општина: Старчево
Катастарска парцела: 3027

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: 1967 Извор
Период изградње: друга половина 20. века
Датум последње измене: 23. 6. 2022. 17.19

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: