Направи налог Пријави се

Летња улица 1, Панчево

Јединствени број зграде: 200683803138
Адреса: Летња улица 1
Насеље: Панчево
Катастарска општина: Панчево
Катастарска парцела: 170/2

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: 1964 Извор
Период изградње: друга половина 20. века

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: