Направи налог Пријави се

Улица Лава Толстоја 62, Панчево

Јединствени број зграде: 200626803138
Адреса: Улица Лава Толстоја 62
Насеље: Панчево

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: 2020 Извор
Период изградње: прва половина 21. века

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: