Направи налог Пријави се

Улица Лава Толстоја 62, Панчево

Јединствени број зграде: 200617803138
Адреса: Улица Лава Толстоја 62
Насеље: Панчево
Катастарска општина: Панчево
Катастарска парцела: 4605/5

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: приближно 2015 Извор
Период изградње: прва половина 21. века
Датум последње измене: 23. 6. 2022. 17.28

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: