Направи налог Пријави се

Улица Лава Толстоја 62Г, Панчево

Јединствени број зграде: 200613803138
Адреса: Улица Лава Толстоја 62Г
Насеље: Панчево

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: приближно 2013 Извор
Период изградње: прва половина 21. века
Опис:
Претпоставка на основу сателитских снимака из 3.3.2012. и 22.4.2013. године.

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: