Направи налог Пријави се

Улица Лава Толстоја 54, Панчево

Јединствени број зграде: 200725803138
Адреса: Улица Лава Толстоја 54
Насеље: Панчево
Катастарска општина: Панчево
Катастарска парцела: 4576/1

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: непознато
Година рушења: 2020
Опис:
Објекат је заправо део једне куће (други део се званично води као Лава Толстоја бр. 54А). Овај део је порушен 2020. године.

Фотографије

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: