Направи налог Пријави се

Улица Лава Толстоја 21, Панчево

Јединствени број зграде: 200671803138
Адреса: Улица Лава Толстоја 21
Насеље: Панчево
Катастарска општина: Панчево
Катастарска парцела: 2772

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: непознато
Година рушења: 2020 Извор
Период рушења: прва половина 21. века
Опис:
Овај објекат је порушен у децембру 2020. године (објекат од жуте цигле).

Фотографије

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: