Краљевића Марка 17, Панчево

960

1280

jpg

image

1112

Јединствени број зграде: 384
Адреса: Краљевића Марка 17
Место: Панчево

Година изградње: непознато
Година рушења: 2020 Извор
Период рушења: прва половина 21. века

Локација зграде:

Место на којем је настала фотографија

Фотографије