Направи налог Пријави се

Улица краља Петра Првог 56, Омољица

Јединствени број зграде: 200011803120
Адреса: Улица краља Петра Првог 56
Насеље: Омољица
Катастарска општина: Омољица
Катастарска парцела: 1649

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: 1938
Период изградње: прва половина 20. века

Фотографије

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: