Направи налог Пријави се

Улица косовских јунака 12, Панчево

Јединствени број зграде: 200786803138
Адреса: Улица косовских јунака 12
Насеље: Панчево
Катастарска општина: Панчево
Катастарска парцела: 13301/20

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: приближно 2005 Извор
Период изградње: прва половина 21. века
Опис:
На основу сателитских снимака из октобра 2004. и новембра 2006. године, претпоставља се да је кућа саграђена 2005. године.
Датум додавања: 8. 8. 2021. 0.00

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: