Направи налог Пријави се

Козарачка улица 26В, Панчево

Јединствени број зграде: 200780803138
Адреса: Козарачка улица 26В
Насеље: Панчево
Катастарска општина: Панчево
Катастарска парцела: 13333/2

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: непознато
Година рушења: 2020 Извор
Период рушења: прва половина 21. века
Датум додавања: 8. 8. 2021. 0.00

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: