Книћанинова 30, Панчево

1280

960

jpg

image

1098

Јединствени број зграде: 301
Адреса: Книћанинова 30
Место: Панчево

Година изградње: 1967 Извор
Период изградње: друга половина 20. века

Локација зграде:

Место на којем је настала фотографија

Фотографије