Направи налог Пријави се

Улица кнеза Михаила Обреновића 14, Панчево

Јединствени број зграде: 200360803138
Адреса: Улица кнеза Михаила Обреновића 14
Насеље: Панчево

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: непознато
Година рушења: ~2012 Извор
Период рушења: прва половина 21. века
Опис:
Претпоставка на основу сателитских снимака из 15.8.2011. и 3.3.2012. године.

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: