Направи налог Пријави се

Улица кнеза Михаила Обреновића 10Б, Панчево

Јединствени број зграде: 200532803138
Адреса: Улица кнеза Михаила Обреновића 10Б
Насеље: Панчево

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: непознато
Година рушења: 2008 Извор
Период рушења: прва половина 21. века

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: