Направи налог Пријави се

Католичка црква, Јабука

Јединствени број зграде: 200010803103
Адреса: Трг Бориса Кидрича ББ
Насеље: Јабука
Катастарска општина: Јабука

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: непознато
Година рушења: 1955 Извор
Период рушења: друга половина 20. века
Опис:
Католичка црква у Јабуци је порушена 1955. године, а на њеном месту је изграђена основна школа.

Фотографије

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: