Направи налог Пријави се

Карађорђева улица 38, Панчево

Јединствени број зграде: 200667803138
Адреса: Карађорђева улица 38
Насеље: Панчево
Катастарска општина: Панчево
Катастарска парцела: 3194

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: непознато
Година рушења: 2020 Извор
Период рушења: прва половина 21. века

Фотографије

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: