Направи налог Пријави се

Карађорђева улица 102, Панчево

Јединствени број зграде: 200387803138
Адреса: Карађорђева улица 102
Насеље: Панчево

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: 1957 Извор
Период изградње: друга половина 20. века

Фотографије

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: