Направи налог Пријави се

Улица Илије Гарашанина 12-14, Панчево

Јединствени број зграде: 200574803138
Адреса: Улица Илије Гарашанина 12-14
Насеље: Панчево

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: 1970 Извор
Период изградње: друга половина 20. века
Опис:
На згради постоји табла са текстом на српском језику (латиничком писму): Радове извело ГИП Конструктор Панчево 1970

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: