Игњата Барајевца 5, Панчево

1280

819

jpg

image

0748

Јединствени број зграде: 27
Адреса: Игњата Барајевца 5
Место: Панчево

Година изградње: 1888
Период изградње: друга половина 19. века

Локација зграде:

Место на којем је настала фотографија

Фотографије