Направи налог Пријави се

Улица Иве Лоле Рибара 52, Старчево

Јединствени број зграде: 200024803146
Адреса: Улица Иве Лоле Рибара 52
Насеље: Старчево
Катастарска општина: Старчево
Катастарска парцела: 2013

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: 1933 Извор
Период изградње: прва половина 20. века
Датум додавања: 12. 11. 2021. 0.00

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: