Направи налог Пријави се

Улица Иве Лоле Рибара 2, Старчево

Јединствени број зграде: 200022803146
Адреса: Улица Иве Лоле Рибара 2
Насеље: Старчево
Катастарска општина: Старчево
Катастарска парцела: 2368

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: 1971 Извор
Период изградње: друга половина 20. века
Датум последње измене: 23. 6. 2022. 17.10

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: