Направи налог Пријави се

Улица Иве Курјачког 3, Панчево

Јединствени број зграде: 200847803138
Адреса: Улица Иве Курјачког 3
Насеље: Панчево
Катастарска општина: Панчево
Катастарска парцела: 3874

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: 1961 Извор
Период изградње: друга половина 20. века
Датум додавања: 18. 1. 2022. 0.00
Датум последње измене: 18. 1. 2022. 0.00

Фотографије

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: