Направи налог Пријави се

Амбуланта „Јабука“, Јабука

Јединствени број зграде: 200011803103
Адреса: Змај Јовина улица
Насеље: Јабука
Катастарска општина: Јабука
Катастарска парцела: 738

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: 2008 Извор
Период изградње: прва половина 21. века

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: