Направи налог Пријави се

Улица Змај Јове Јовановића 7, Панчево

Јединствени број зграде: 200464803138
Адреса: Улица Змај Јове Јовановића 7
Насеље: Панчево

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: непознато
Година рушења: ~2010 Извор
Период рушења: прва половина 21. века
Опис:
Претпоставка је направљена на основу сателитских снимака из 31.10.2008. и 15.8.2011. године.

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: