Змај Јове Јовановића 13, Панчево

1280

960

jpg

image

1273

Јединствени број зграде: 496
Зграда је тренутно у изградњи.
Адреса: Змај Јове Јовановића 13
Место: Панчево

Опис:
На табли која је стајала испред градилишта стоји да су радови започети 2.3.2020. а да је планиран завршетак радова 31.3.2021. године. Инвеститор је Saturn Electric ДОО из Земуна, а извођач радова је Кутко ДОО из Панчева.

Локација зграде:

Место на којем је настала фотографија

Фотографије