Направи налог Пријави се

Улица зеленог рузмарина 7А, Панчево

Јединствени број зграде: 200888803138
Адреса: Улица зеленог рузмарина
Насеље: Панчево
Катастарска општина: Војловица
Катастарска парцела: 1855/1

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: 2019 Извор
Период изградње: прва половина 21. века
Датум додавања: 23. 7. 2022. 18.55

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: