Направи налог Пријави се

Улица зеленог рузмарина 21, Панчево

Јединствени број зграде: 200137803138
Адреса: Улица зеленог рузмарина 21
Насеље: Панчево
Катастарска општина: Војловица
Катастарска парцела: 1854/5

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: 2001 Извор
Период изградње: прва половина 21. века
Опис:
Стара адреса је Јоакима Вујића 2Д.

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: