Направи налог Пријави се

Улица зеленог рузмарина 10, Панчево

Јединствени број зграде: 200044803138
Адреса: Улица зеленог рузмарина 10
Насеље: Панчево
Катастарска општина: Војловица
Катастарска парцела: 1854/35

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: 2018 Извор
Период изградње: прва половина 21. века
Опис:
Стара адреса је Јоакима Вујића 6Е.

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: