Направи налог Пријави се

Задружна улица 12, Омољица

Јединствени број зграде: 200002803120
Адреса: Задружна улица 12
Насеље: Омољица
Катастарска општина: Омољица
Катастарска парцела: 1701

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: 1939
Период изградње: прва половина 20. века
Опис:
На згради поред године изградње стоји име Wezner Jakof (слабо се виде слова па постоји могућност да име није добро наведено).

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: