Направи налог Пријави се

Жичка улица 9, Панчево

Јединствени број зграде: 200899803138
Адреса: Жичка улица 9
Насеље: Панчево
Катастарска општина: Панчево
Катастарска парцела: 5000/1

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: непознато
Година рушења: 2023 Извор
Период рушења: прва половина 21. века
Датум додавања: 17. 2. 2023. 0.23

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: