Направи налог Пријави се

Железничка станица „Тамиш“, Панчево

Јединствени број зграде: 200136803138
Адреса: Трг мученика ББ
Насеље: Панчево
Катастарска општина: Панчево
Катастарска парцела: 8168

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: 1896
Период изградње: друга половина 19. века
Опис:
Споменик културе је зграда саграђена крајем 19. века, према типском пројекту за грађевине ове намене. Спратни је објекат, правоугаоне основе, са избаченим улазним делом у облику централног ризалита, који завршава двоводним кровом. Зидан је опеком, масивно са архитравном конструкцијом и дрвеном кровном конструкцијом. Улична фасада је хоризонтално подељена кордонским венцем. Изнад свих отвора су декоративни луци, а на ризалиту, у нивоу тавана, налази се окулус, оивичен вештачким каменом. Бочне фасаде су једноставне, с мало отвора, без декоративне пластике. Поред архитектонске вредности, као типски објекат јасно дефинисане намене, споменик културе има и историјске и амбијенталне вредности. Својом локацијом, на самој обали Тамиша, указује на чињеницу да се железнички саобраћај на овом простору, крајем прошлог века, одвијао уз реку.

Текст је преузет са сајта opendata.geosrbija.rs, а припремио га је Завод за заштиту споменика културе у Панчеву.
Датум последње измене: 8. 8. 2022. 21.55

Фотографије

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: