Направи налог Пријави се

Улица Жарка Зрењанина 54, Панчево

Јединствени број зграде: 200581803138
Адреса: Улица Жарка Зрењанина 54
Насеље: Панчево

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: 1968 Извор
Период изградње: друга половина 20. века
Опис:
На згради постоји табла са текстом на српском језику (латиничком писму): Радове извело: ГИП Конструктор Панчево 1968

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: