Направи налог Пријави се

Улица Жарка Зрењанина 15А, Банатски Брестовац

Јединствени број зграде: 200007803057
Адреса: Улица Жарка Зрењанина 15А
Насеље: Банатски Брестовац
Катастарска општина: Банатски Брестовац
Катастарска парцела: 549/1

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: 2018 Извор
Период изградње: прва половина 21. века
Датум последње измене: 23. 6. 2022. 14.18

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: