Направи налог Пријави се

Улица Жарка Зрењанина 14, Банатски Брестовац

Јединствени број зграде: 200002803057
Адреса: Улица Жарка Зрењанина 14
Насеље: Банатски Брестовац
Катастарска општина: Банатски Брестовац
Катастарска парцела: 329

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: непознато Извор
Година рушења: 1986
Период рушења: друга половина 20. века
Датум последње измене: 19. 8. 2021. 0.00

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: