Направи налог Пријави се

Улица Душана Петровића-Шанета 1, Панчево

Јединствени број зграде: 200515803138
Адреса: Улица Душана Петровића-Шанета 1
Насеље: Панчево

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: 1974 Извор
Период изградње: прва половина 21. века
Опис:
На згради је 2011. године постојала табла са текстом на српском језику (латиничком писму): Изградило ГИП „Конструктор“ Панчево 1974.

Фотографије

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: