др Светислава Касапиновића 30, Панчево

1041

1408

jpg

image

0112

Јединствени број зграде: 29
Адреса: др Светислава Касапиновића 30
Место: Панчево

Година изградње: 1909 Извор
Период изградње: прва половина 20. века
Година рушења: 1956
Период рушења: друга половина 20. века

Локација зграде:

Место на којем је настала фотографија

Фотографије