Направи налог Пријави се

Улица др Светислава Касапиновића 25, Панчево

Јединствени број зграде: 200758803138
Адреса: Улица др Светислава Касапиновића 25
Насеље: Панчево
Катастарска општина: Панчево
Катастарска парцела: 4423

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: 2007 Извор
Период изградње: прва половина 21. века
Датум додавања: 25. 7. 2021. 0.00

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: