Направи налог Пријави се

Дом здравља Панчево, Панчево

Јединствени број зграде: 200896803138
Адреса: Улица Милоша Обреновића
Насеље: Панчево
Катастарска општина: Панчево
Катастарска парцела: 5187/2

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: 1976 Извор
Период изградње: друга половина 20. века
Датум додавања: 10. 9. 2022. 1.18

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: