Направи налог Пријави се

Гајићева апотека, Панчево

Јединствени број зграде: 200325803138
Адреса: Улица Светозара Милетића 11
Насеље: Панчево
Катастарска општина: Панчево
Катастарска парцела: 3968

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: приближно 1926 Извор
Период изградње: прва половина 20. века
Опис:
Објекат Гајићеве апотеке у Улици Светозара Милетића бр. 11 у Панчеву је угаони објекат са пружањем крила дуж улица Светозара Милетића и Димитрија Туцовића, са високим призамљем и спратом. На самом углу високог приземља налази се улаз у апотеку. На спрату на углу се налази полукружни балкон са балустрадом. Она се налази и на парапетима прозора поред балкона. Прозори на спрату су лучно засведени са истакнутим парапетним плочама. Изнад централног угаоног дела је атика у виду балустраде са две вазе на високим стопама и две женске фигуре. Објекат је грађен од опеке и кречног малтера. Кров је сложен, са покривачем од бибер црепа.  

Објекат је грађен 1926/27 као дело панчевачког архитекте Боре Томића.  Објекат има уметничке вредности - изразите стилске одлике еклектизма. Има значајне просторно-урбанистичке вредности. Налази се на регулационим линијама две старе панчевачке улице Светозара Милетића и Димитрија Туцовића. Има амбијенталне вредности јер представља део амбијенталне целине Улице Светозара Милетића.

Текст је преузет са сајта opendata.geosrbija.rs
Датум последње измене: 8. 12. 2021. 0.00

Фотографије

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: