Направи налог Пријави се

Војвођанска улица 50, Панчево

Јединствени број зграде: 200790803138
Адреса: Војвођанска улица 50
Насеље: Панчево
Катастарска општина: Панчево
Катастарска парцела: 2111/2

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: 1961 Извор
Период изградње: друга половина 20. века
Опис:
Према речима власника, кућа је саграђена 1961. године. На сајту Републичког геодетског завода Србије, ова кућа се води под бројем 52. Међутим, на терену је ситуација другачија, тако да се ниједан кућни број не поклапа са подацима катастра.
Датум додавања: 17. 8. 2021. 0.00

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: