Направи налог Пријави се

Улица војводе Радомира Путника 8-8А, Панчево

Јединствени број зграде: 200021803138
Адреса: Улица војводе Радомира Путника 8-8А
Насеље: Панчево
Катастарска општина: Панчево
Катастарска парцела: 4385/1

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: 1969
Период изградње: друга половина 20. века
Датум последње измене: 4. 1. 2022. 0.00

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: