Војводе Радомира Путника 4, Панчево

Још увек немамо фотографију ове зграде. Уколико ви имате, контактирајте нас.

jpg

image

Јединствени број зграде: 476
Адреса: Војводе Радомира Путника 4
Место: Панчево

Година изградње: непознато
Опис:
У књизи Уметничка топографија Панчева наведено је да је кућа подигнута почетком 19. века. Тадашњи власници су били Љубомир Халупа и Рамадана Фатима.

Локација зграде:

Место на којем је настала фотографија