Војводе Радомира Путника 33, Панчево

960

1280

jpg

image

1176

Јединствени број зграде: 23
Адреса: Војводе Радомира Путника 33
Место: Панчево

Година изградње: 1975
Период изградње: друга половина 20. века

Локација зграде:

Место на којем је настала фотографија

Фотографије