Војводе Радомира Путника 2, Панчево

1280

900

jpg

image

0266

Јединствени број зграде: 334
Адреса: Војводе Радомира Путника 2
Место: Панчево

Година изградње: 1792 Извор
Период изградње: друга половина 18. века

Локација зграде:

Место на којем је настала фотографија

Фотографије