Направи налог Пријави се

Улица војводе Радомира Путника 19, Панчево

Јединствени број зграде: 200339803138
Адреса: Улица војводе Радомира Путника 19
Насеље: Панчево

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Година изградње: 1840 Извор
Период изградње: прва половина 19. века

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: