Војводе Радомира Путника 18, Панчево

1600

1200

jpg

image

0725

Јединствени број зграде: 32
Адреса: Војводе Радомира Путника 18
Место: Панчево

Година изградње: непознато
Година рушења: 2019 Извор
Период рушења: прва половина 21. века
Опис:
Кућа је порушена у децембру 2019. године.

Локација зграде:

Место на којем је настала фотографија

Фотографије